jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Ultrazvučna dijagnostika oka u ordinaciji “Dr Jovovic”

Ultrazvučna dijagnostika oka u ordinaciji “Dr Jovovic”

Od 05.10.2015 “Dr Jovovic” obavlja ultrazvučnu dijagnostiku oka najsavremenijim aparatom za ultrazvuk oka Quantel medical Compact touch 3 in 1.

Quantel medical Compact touch ultrazvuk oka

Quantel medical Compact touch 3 in 1 u ordinaciji Dr Jovovic

 

Šta je ultrazvuk oka i orbite (uzv) ili ehografija?

Ultrazvuk je veoma korisna dijagnostička metoda u velikom broju očnih bolesti.

Osnovna indikacija za ultrazvuk oka je neprovidni optički medij (zamućenje ili mutnine rožnjače, zamućenje sočiva, zamućenje staklastog tijela),što čini unutrašnjost oka nedostupnim vizuelnom pregledu.

Ultrazvuk oka (ehografija) omogućava brzo, bezbolno i bezopasno ispitivanje i mjerenje normalnih struktura oka i očne duplje.

Kada trebate da uradite ultrazvuk oka i orbite?

UZV oka i orbite radi se na indikaciju oftalmologa  za praćenje rasta oka i priprema za operaciju katarakte. UZV se takođe koristi za otkrivanje, mjerenje i praćenje patoloških struktura: zapaljenja ili tumora u oku ili van njega (u orbiti), povreda i otkrivanje stranih tela, odvajanja (ablacija) retine, krvarenja i mnogih drugih stanja. Ehografija je posebno značajna u postavljanju dijagnoze Grejvs Bazedovljeve bolesti (oboljenje štitne žlezde, Grawes Basedow).

Što obuhvata ultrazvuk oka i orbite?

UZV pregled oka I orbite funkcioniše tako što se pacijentu sonda prisloni na zatvorene vjeđe uz korištenje kontaktnog gela i tako se stvara uvid u strukture oka i orbite.

Kako funkcioniše aparat za ultrazvuk oka i orbite?

Princip dijagnostičke upotrebe ultrazvuka se bazira na emitovanju zvučnih talasa visoke frekvencije pomoču posebnih sondi i analizi povratnog signala.

Koje su specifikacije aparata za ultrazvuk oka i obite kojim vršimo preglede?

Quantel Medical Compact Touch oftalmološki ultrazvučni sistem i sonde koje se s njim koriste namenjeni su za generisanje slika za dijagnozu i biometrijsko merenje oka uključujući:

  • Vizualizaciju unutrašnjeg dela oka i orbite pomoću A i B skenera.
  • Merenje aksijalne dužine oka ultrasoničnim putem
  • Merenje debljine rožnjače ultrasoničnim putem

Quantel Medical Compact Touch je kompletan sistem za ehografiju koji ima četiri osnovne funkcije:

  • A scan ehografija za merenje aksijalne dužine
  • B scan ehografija za dijagnozu
  • IOL izračunavanje
  • Pahimetrija za merenje debljine rožnjače

Aparat za ultrazvuk oka Quantel medical koji odnedavno imamo u ordinaciji je jedan od najsavremenijih aparata na tržištu i sadrži tri sonde:

Sonda za pahimetriju

Sonda za pahimetriju (CCT – Cental corneal Thickness) omogućava mjerenje debljine rožnjače.

Normalna debljina rožnjače koja iznosi oko 545 mikrometara omogućava anatomski integritet očne jabučice i normalno funkcionisanje oka. Kod nekih oboljenja dolazi do zadebljanja ili istanjenja rožnjače. Takođe, debljina rožnjače utiče na preciznost mjerenja očnog pritiska. Upotreba pahimetra (putem ultrazvuka visoke frekvencije) omogućava precizno mjerenje debljine rožnjače.

Pahimetrija je veoma značajna u kontaktologiji, prilikom procjene stanja i nepravilne zakrivljenosti rožnjače (keratokonusa), kao i kod raznih bolesti rožnjače i glaukoma.

Sonda za A scan

Sonda za A scan služi za mjerenje dužine oka, dubljine prednje komore, veličine sočiva i izračunavanje jačine intraokularnog implantata.

A scan se takođe naziva i ultrazvučna biometrija, kod kojeg su različite strukture oka prikazane u vidu amplituda. Strukutre koje su akustički gušće imaju veću amplitudu i obratno. A-scan se koristi pre svega pri izračunvanju aksijalne dužine oka u cilju proračuna jačine intraokularnog sočiva koje će se ugraditi u toku operacije katarakte.

Sonda za B scan

Sonda za B scan omogućava pregled unutrašnjosti oka.

Kod B-scan-a na osnovu akustičke gustine različitih tkiva dobijamo dvodimenzionalnu sliku unutrašnjosti oka. U zavisnosti od akustičkih svojstava različita tkiva su prikazana različitim nijansama sive.

B-scan je nezamenljiv kod očnih bolesti kod kojih zbog gubitka providnosti očnih strukutra (najčešće kod katarakte, i ranije pomenutih leukoma rožnjače, krvarenja ili druge eksudacije u prednjoj komori staklastog tijela, povrede i strana tijela,tumori itd.) nije moguće klinički videti unutrašnje strukture oka.