jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Šta je OCT a šta KVP oka?

Šta je OCT a šta KVP oka?

U aprilu 2018. smo sklopili ugovor sa Fondom za zdravstvo Crne Gore za usluge OCT (Optička koherentna tomografija) i Perimetrija – statičko određivanje centralnog vidnog polja (KVP).

Pregledi se mogu zakazati na telefone 020 640 553 i 069 080 408 ili online na našem sajtu.

OCT (Optička koherentna tomografija)

OCT je moderna, neinvazivna tehnologija kojom se dobija nalaz poprečnog presjeka retine oka. Ovo je najnaprednija i najpreciznija metoda koja je dovela do revolucije u  dijagnostikovanju bolesti mrežnjače i praćenja učinka terapije.

Tehnika je bazirana na stepenu apsorpcije ili disperzije svetlosti pri prolasku kroz različita tkiva. Razlika u odnosu na ultrazvuk je u tome što ultrazvuk koristi zvučne talase, dok OCT koristi svjetlost , koja ima milion puta veću brzinu od ultrazvuka.

Funkcioniše po principu raspoređivanja laserskog svijetla IR (infracrvenog) spektra na slojeve ispitivanog dijela retine. Uređaj registruje intenzitet zraka svetlosti koji se reflektuju od različitih slojeva retine, mjeri vrijeme kašnjenja eha i na taj način omogućava jasno diferenciranje slojeva retine, mjerenje njihove debljine kao i uočavanje anomalija. Dobijene slike se mogu analizirati do najmanjih detalja.

Pomoću OCT-a moguće je otkriti različite bolesti mrežnjače i očnog živca u najranijem stadijumu, a osim za rano otkrivanje ova dijagnostička metoda ima važnu ulogu u planiranju liječenja, odnosno praćenja različitih bolesti mrežnjače i vidnog živca.

Indikacije za OCT dijagnostiku su brojne a neke od najčešćih uključuju:

 • Sve promjene ili sumnju na promjene u žutoj mrlji (dijelu mrežnjače zaduženom za jasan centralni vid)
 • Senilnu degeneraciju
 • Cistoidni edem makule
 • Rupture makule
 • Epiretinalne membrane
 • Dijabetička retinopatija
 • Okluzije vena mrežnjače
 • Centralnu seroznu retinopatiju itd.

Najveća preciznost

Ono što OCT snimanje razlikuje od drugih dijagnostičkih metoda jeste izuzetno visoka rezolucija snimanja od svega nekoliko mikrona (1 mikron iznosi hiljaditi deo milimetra). To u praksi znači da se promjene od svega par mikrona, odnosno par hiljaditih djelova milimetra mogu uočiti.

Poređenja radi, minimalna promena koja se može uočiti ultrazvukom oka je 1mm, dakle, OCT ima skoro hiljadu puta veću rezoluciju od ultrazvuka.

Praćenje liječenja

Osim za rano otkrivanje ova dijagnostička metoda ima važnu ulogu u planiranju liječenja (lasersko skidanje dioptrije, operacije na prednjem i zadnjem segmentu oka), odnosno praćenju različitih bolesti mrežnjače i vidnog živca i prednjeg segmenta rožnjače (keratokonus). Posebno ističemo ranu dijagnostiku glaukoma gdje se mjerenjem debljine živčanih vlakana oko glave vidnog živca (RNFL) i analizom glave vidnog živca (PNO) može otkriti najraniji stadijum glaukoma koji se ne može utvrditi drugim metodama.

soct

SOCT Copernicus HR

Specijalistička ambulanta za oftalmologiju “Dr Jovović”  posjeduje SOCT Copernicus HR aparat za OCT pregled, jedan od najsavremenijih i najpreciznijih  aparata, koji omogućava brz i detaljan prikaz morfologije tkiva oka.

Zbog primjene spektralne tomografije kao odgovora na mnoge dijagnostičke izazove, SOCT Copernicus HR je u samom vrhu u svojoj klasi. Snimanje ne zahtijeva mnogo vremena i bezbolno je, a talasna dužina zraka svetlosti uperenog u oko pacijenta je 850nm, zbog čega je i neprijatnost pri gledanju u isto svedena na minimum, jer ga oko jedva registruje.

Aparat koristi naprednu tehnologiju koja ide u korak sa najnovijim dostignućima. Nasuprot drugim sličnim uređajima, ispitivanje traje i do 50x kraće, a snimci napravljeni sa SOCT Copernicus HR-om imaju neuporedivo veću rezoluciju. B-skenovi koje uređaj pravi zahtevaju svega nekoliko trenutaka i daju trodimenzionalne slike u boji. Naš aparat omogućava pravljenje i do 25000 snimaka/sec., rezolucije od 3 mikrona.

Indikacije za OCT dijagnostiku su brojne i najčešće su: promjena ili sumnja na promjene u žutoj mrlji, senilnu degeneraciju , cistoidni edem makule, rupture makule, epiretinalne membrane, dijabetička retinopatija, okluzije vena mrežnjače, centralnu seroznu retinopatiju.

Snimanje omogućuje na prednjem segmentu:

 • Izradu pahimetrijske mape
 • Mjerenje debljine epitela
 • Mjerenje debljine rožnjače
 • Mjerenje iridokornealnog ugla

Snimanje omogućuje na zadnjem segmentu:

 • Mjerenje promjena žute mrlje
 • Mjerenje slojeva retine
 • Izradu mape
 • Mjerenje vidnog živca

Postavljanje dijagnoze i praćenje efekta terapije sa SOCT Copernicus HR-om

Zbog svojih performansi SOCT Copernicus je od neizmerne pomoći u dijagnostici bolesti kako retine, tako i očnog živca. Od velikog značaja je i u praćenju patoloških promena makule – dijelu očnog dna zaduženog za centralni vid i raspoznavanje boja.

SOCT Copernicus ima mogućnost snimanja preciznih OCT slika visoke rezolucije raspolaže i softverom potrebnim za potpunu analizu istih, uključujući sve relevantne mape i grafikone koji predstavljaju debljinu retine i sloja nervnih vlakana (RNFL), kao i eventualne poremećaje retinalnog pigmentnog epitela (RPE).

Uređaj posjeduje više funkcija za vrhunsku dijagnostiku različitih delova očnog dna:

 • Modul za analizu glaukoma
 • Automatska detekcija i analiza c/d (prečnik, dubina, obim)
 • ONH podaci
 • DDLS (disc damage likelihood scale – skala verovatnoće oštećenja diska)
 • Analiza RNFL
 • Modul za analizu retine
 • Mape debljine IS/OS-RPE
 • 3D modul

oct-snimak-primjer

Modul za analizu glaukoma – otkrivanje i praćenje

SOCT Copernicus HR modul za analizu glaukoma odlikuje se velikom bazom podataka koja pomaže oftalmologu da adekvatno interpretira nalaze dobijene na aparatu, što je ključno za brzo otkrivanje glaukoma, bolesti koja je među najčeščim uzrocima nepovratnog gubitka vida kod pacijenata.

Uređaj registruje defekte na očnom živcu i prati progresiju stanja kroz vrijeme. Skala verovatnoće oštećenja diska (DDLS) prati veličinu diska, kao i rub papile, kao dio očnog nerva koji se najviše oštećuje kod glaukoma.

Analizom asimetrije optičkih nerava identifikuju se pacijenti kod kojih je već došlo do sužavanja vidnog polja uzrokovanog glaukomom, ali i onih kod kojih postoje abnormalnosti na očnom živcu kao i povišen rizik od bolesti, ali još nije došlo do sužavanja vidnog polja. Ovom analizom se objektivno može odrediti oštećenje vidnog živca prije nego što dođe do pada vida, koje pacijent može sam primetiti, ali je u većem broju slučajeva tada već kasno i dio vida je već nepovratno izgubljen.

Analizom simetrične progresije snimljeni nalaz se može uporediti sa normalnim nalazima, analizirati progresija promena RNFL i korišćenjem DDLS upoređivati sa snimcima optičkog nerva iz različitih vremenskih perioda.

Detaljnije o OCT pregledu pročitajte ovdje.

KVP ili Perimetrija (Statičko određivanje centralnog vidnog polja)

KVP je funkcionalno ispitivanje vidnog polja, koje nam pruža veoma precizne, ponovljive podatke koji se ciljano interpretiraju. Daje nam uvid u funkcionalno stanje centralnih ( očni živac i makula) i perifernih delova vidnog polja i omogućava rano otkrivanje početnog glaukoma.

Indikacije za KVP

 • Najčešće se radi u cilju ranog otkrivanja glaukoma
 • U sklopu praćenja glaukoma (dejstva terapije)
 • U sklopu dijagnostike neuroloških oboljenja (multiple skleroze, oboljenja vidnog živca, tumora mozga, moždanog udara, tumora hipofize, CVI i drugih)
 • Kod praćenja neželjenih dejstava nekih lekova
 • Kao ciljani pregled za profesionalne vozačke i druge dozvole (pilotske, pomorske,…) – Sistematski pregledi

Kako izgleda pregled?

Dijagnostički prefled vidnog polja  se vrši u zamračenoj ordinaciji, tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini (kupoli) emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka, različite veličine i intenziteta svetla, koje pacijent treba da uoči. Pritiskom  na taster koji drži u ruci, pacijent detektuje  da je video svetlosni stimulus. Testira se svako oko ponaosob.Kompjuter registruje odgovore pacijenta i obrađuje  dobijene informacije. Na kraju dobijamo grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja, testiranog različitim programima i strategijama u zavisnosti od zadatih standarda.

Potrebno je da pacijent ponese naočare koje ima, posebno je važno ako ima naočare za čitanje.