jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Šta je daltonizam?

Šta je daltonizam?

Boje koje jedna osoba vidi su često samo djelić od boja koje druga osoba vidi.

Daltonizam je poremećaj raspoznavanja boja. Obično se ispoljava pri razlikovanju crvene, zelene, plave ili kombinacije tih boja.

Kao što smo već pisali u članku “Koje su granice ljudskog vida?” u mrežnjači oka postoje tri vrste čepića, odnosno fotoreceptora za boje. (ljudi koji posjeduju četvrti fotoreceptor su tetrahromati i izuzetno su rijetki).

Ova slika pokazuje čak milion boja!

Ova slika pokazuje čak milion boja – gdje je jedan piksel predstavlja razlicitu boju !

Svi čepići reaguju na svjetlost određene talasne dužine koja odgovara jednoj od tri osnovne boje — plavoj, zelenoj i crvenoj. Svjetlost različitih talasnih dužina aktivira odgovarajući čepić, koji šalje signal u mozak i omogućava čovjeku da opaža boje.

Kod osoba koje ne raspoznaju boje postoji poremećaj u ovim fotoreceptorima –  čepići slabije reaguju na jednu ili više boja ili reaguju na neki drugi dio spektra, pa zbog ovoga njihovo oko drugačije opaža boje. Ove osobe teško razlikuju žutu, zelenu, narandžastu, crvenu i smeđu boju, pa zato teško mogu vidjeti zelenu plijesan na smeđem hljebu ili žutom siru i razlikovati osobu koja ima plavu kosu i plave oči od one koja ima riđu kosu i zelene oči. Ako nekoj osobi čepići ne reaguju dobro na crvenu boju, crvena ruža može joj izgledati crno. Vrlo se rijetko događa da neko ne raspoznaje plavu boju.

Često se pojam “daltonizma” miješa sa pojmom “slijep za boje”. Ova dva pojma su u suštini potpuno različita. U slučaju osoba sa daltonizmom svi fotoreceptori funkcionšu, dok kod slijepih za boje zeleni ili crveni receptor uopšte ne funkcionišu. Diskromatopsija – osobe koje imaju ovaj poremećaj u raspoznavanju boja mogu prepoznati jednu od osnovnih boja crvenu žutu ili plavu.

Ljudi koji imaju ovaj problem ne mogu da obavljaju oko 130 poslova.

boje koje vidimo

Po statistici daltonizam se javlja kod oko 8% muškаrаcа i mаnje od 1% ženа.

 

Koji su uzroci daltonizma?

Nasljedni daltonizam

Dаltonizаm je najčešće urođen odnosno nаsljedan i javlja se najčešće kod muškog pola. Statistika kaže da se ova očna mana javlja kod oko 8% muškаrаcа i mаnje od 1% ženа. Kod muškaraca je poremećaj 16 puta učestaliji nego kod žena što se objašnjava polnim načinom nasleđivanja.

Žene poseduju XX genotip, a muškarci XY. Genetska anomalija se krije na x hromozomu. Budući da je X vezano nasleđivanje kod ove bolesti, muškarci uvek obolijevaju, za razliku od žena koje mogu biti samo prenosioci bez pojave simptoma. Dakle,u spoju žene daltoniste i zdravog muškarca sinovi će po pravilu naslijediti ovaj poremećaj, a ćerke će samo biti prenosioci, a u spoju muškarca daltoniste i zdrave žene, sva djeca će imati zdrav vid.

Stečeni daltonizam

U nekim slučаjevimа, osobа može imаti stečeno neraspoznavanje bojа usljed bolesti oka kao što su glаukom, mаkulаrnа degenerаcijа, kаtаrаkta ili dijаbetičkа retinopаtijа. Proces stаrenja takođe može izazvati blagi oblik daltonizma kao i povrede oka i neželjeni efekti nekih ljekovа kao npr. lijeka tiagabina kao i bolesti kao što su parkinsonova bolest i leberova nasljedna optička retinopatija.

 

Katarakta

Zamućenje očnog sočiva koje uzrokuje katarakta (očna mrena) može pogoršati viđenje boja i učiniti da se boje čine blijedjima. Nasreću, operacija katarakte može obnoviti jasan vid boja tako da se prirodno zamućeno sočivo zamijeni sa vještačkim intraokularnim sočivom. Više o katarakti pročitajte ovdje.

Parkinsonova bolest

Pošto je Parkinsonova bolest neurološki poremećaj, nervne ćelije osjetljive na svjetlost u mrežnjači, gdje se odvija vidni proces, mogu biti oštećene ili ne mogu funkcionisati na pravilan način.

Lijek tiagabin koji se koristi u liječenju epilepsije

Za antiepileptik poznat kao tiagabin se pokazalo da smanjuje sposobnost prepoznavanja boja kod oko 41% osoba koje uzimaju taj lijek, ali bez dugoročnih posljedica.

Leberova nasljedna optička neuropatija

Prevladava kod muškaraca. Može se pojaviti i kod osoba koje nemaju nikakve druge simptome osim određenog stupnja poremećaja prepoznavanja boja. Nemogućnost prepoznavanja crvene i zelene boje je glavni simptom spomenute neuropatije.

Simptomi i oblici daltonizma

Duga

Osoba sa zdravim vidom, vidjeće dugu ovako.

 

U modernoj medicini poznata su tri tipa daltonizma:

Protanopija – pacijent ne prepoznaje crvenu boju:

Osoba sa protanopiom če ovako vidjeti boje duge.

Osoba sa protanopijom če ovako vidjeti boje duge. – pacijent ne prepoznaje zelenu boju

Deuteranopija – pacijent ne prepoznaje zelenu boju

Osoba sa deuteranopiom će ovako vidjeti dugine boje.

Osoba sa deuteranopijom će ovako vidjeti dugine boje.

Tritanopija – pacijent ne prepoznaje plavu boju

Tritanopia

Osoba sa tritanopijom će ovako vidjeti dugine boje.

 Ukoliko sumnjate da ste daltonista:

Ako ste primijetili da imate problema sa raspoznavanjem boja, a ranije ste mogli normalno vidjeti, obavezno pođite kod oftalmologa. Iznenadni ili postepeni gubitak sposobnosti raspoznavanja boja može biti indikator mnogih drugih zdravstvenih problema, kao što je mrena na oku, parkinsonova bolest ili leberova nasljedna optička neuropatija.

Testom za otkrivanje i kvalifikaciju daltonizma možete utvrditi kakvu vrstu poremećaja prepoznavanja boja imate.

Da li postoji lijek protiv daltonizma?

Urođeni daltonizam se ne može ispraviti.

Neki stečeni oblici ove bolesti se mogu tretirati, u zavisnosti od toga koji je uzrok. U slučaju da katarakta uzrokuje probleme neraspoznavanje boja, operacija može vratiti normalan vid i omogućiti razlikovanje boja.

Postoje moderni tipovi stakala za naočare koja imaju specijalne slojeve. Sloj je tako konstruisan, da mijenja spektar bijele svjetlosti prilikom prelaska, i kod daltonista izaziva sličan nadražaj kao kod osoba sa pravilnim razlikovanjem boja.

Prilikom konstruisanja sloja potrebno je obratiti pažnju da on ispoljava svoje delovanje na srednjim talasnim dužinama (crveno-zelena), gde se nepravilnost javlja, a da pritom na kratkim talasnim dužinama (plava), ima što manji uticaj.

Sa korektivnim sočivima se postiže da osobe koje boluju od daltonizma uočavaju i nijanse koje ranije nisu.

Drugi lijek koji liječi samu bolest ne postoji.