jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Prisustvovali smo 18. Kongresu Evropskog udruženja specijalista retine – EURETINA u Beču, Austrija

Prisustvovali smo 18. Kongresu Evropskog udruženja specijalista retine – EURETINA u Beču, Austrija

Od 20. do 23.09.2018 god. u Beču, Austrija, održao se EURETINA kongres – 18. Kongres Evropskog udruženja specijalista retine. Ovo je najveći kongres retine na svijetu, gdje su održana brojna predavanja o retini, brojne inovacije i rezultati istraživanja.

Kongres je održan u konferencijskom centru Reed Messe i imao je rekordni boj od 5 683 učesnika iz raznih zemalja svijeta. EURETINA se održava svake godine u velikim gradovima Evrope, kao što su Beč, Pariz, Amsterdam. Izložbeni prostor je uvijek impresivan,  ispunjen najnovijim proizvodima, programima i uslugama u svijetu oftalmologije.

Evropsko udruženje specijalista retine (EURETINA) osnovano je 1999. godine radi promovisanja razmjene znanja među evropskim vitreoretinalnim oftalmolozima i specijalistima makule. Godišnji kongresi su vrhunac aktivnosti društva i od prvog kongresa EURETINA 2001. godine, stopa participacije se povećala sa 211 na više od 5.000 poslednjih godina.

EURETINA aktivno promoviše nove dijagnostičke inovacije, napredak u vitreoretinalnoj hirurgiji, razvoj i primjenu novih ljekova i promjene u liječenju makularne degeneracije. Društvo je posvećeno obrazovanju mladih vitreoretinalnih hirurga i podsticanju ove subspecijalnosti među novo kvalifikovanim oftalmolozima.

EURETINA kongres je najduži kontinuirani evropski medicinski kongres za retinu.