Specijalisticka Ocna Ordinacija Specijalisticka Ocna Ordinacija
Dr Jovovic rss
 

Adresa:

Kontaktirajte nas Mail-om:

Ulica 27 Marta br. 15
81000 Podgorica, Montenegro
Telefon: 020/ 640-553  i 069 080 408 Radno vrijeme:Ponedjeljak – Petak:
09 00h – 14 00h i 17 00h – 20 00h