jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h

 

Dr Miodrag Drago Jovović rodjen je 1931 godine u Kosiću, Danilovgrad, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Nikšicu,a kasnije upisuje medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalizaciju iz oftalmologije je završio u Sarajevu kod čuvenog profesora Vladimira Čavke. Subspecijalizaciju je završio u Rusiji, u Moskvi i Odesi. Doktorat je završio 1983, na zagrebačkom sveučilištu, kod profesora Krešimira Čupaka.

Nakon studija medicine, radio je u medicinskom centru u Nikšiću, a zatim i kao upravnik Doma zdravlja. Kasnije je postao direktor očnog odjeljenja u Nikšiću, a nakon toga prelazi u KBC Podgorice.

Prim. Dr sci Miodrag Jovović svojim naučnim, stručnim, moralnim kvalitetima kao i društvenim angažovanjem je priznat od kolega i pacijenata ne samo u Crnoj Gori nego i van njenih granica, uvijek pomažući pacijentima, a primjenjujuci nauku bez improvizacije. Svoje visoko stručno znanje nesebično je prenosio na mladje kolege kao i srednji i viši kadar. Mnogo je učinio u razvoju oftalmologije u Crnoj Gori. Objavio je 43 stručna i naučna rada u ovoj oblasti, koji su danas široko primjenjivi na našim prostorima. Sa svojim radovima je učestvovao je na svjetskim kongresima u Americi, Aziji i Evropi.

Otvorio je kabinet za ortoptiku i pleoptiku (kabinet za slabovidost djece) 1971 godine, kao i kabinet za kontaktna sočiva. 1975 godine je, i pored velike uzdržanosti tada najznačajnijih oftalmologa u zemlji, uveo mikroskop u operacionu salu i izvodio najkomplikovanije operacije na oku. Prvi je na prostorima bivše jugoslavije implantirao, veoma uspjesno, intraokularna sociva i iz toga je odbranio doktorat. Iz Sarajeva, Zagreba i Ljubljane dolazili su ljekari na edukaciju implantacije sociva. Imao je razvijenu saradnju sa klinikom Fjodorov iz Rusije, sa kojima je radio operacije uklanjanja dioptrije, prvi na našim prostorima. Doktor Fjodorov i Agranovski su dolazili nekoliko puta u CG radi saradnje sa Dr Jovovićem.

Dr Jovovic je organizatovao jugoslovenske i medjunarodne kongrese o refraktivnoj hirurgiji (hirurško skidanje dioptrije) i implantaciji IOL (intra-okularni lens). Na očno odjeljenje je uveo Laser tehnologiju (intervenciju laserom) i organizovao simpozijume na tu temu, gdje su bili prisutni specijalisti iz okruženja.

Intenzivno je operisao 34 godine, uz stalno praćenje novih dostignuća i njihovu što bržu primjenu u praksi. Bio je i naučni saradnik na medicinskom institutu, gdje je aktivno učestvovao u otvaranju medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Poslije 39 godina provedenih u državnoj službi, nastavio je da radi u svojoj očnoj ambulanti na Zabjelu.
“U ovoj struci je najvažnija bezrezerevna,najčešće dugotrajna,borba za vid pacijenta, jer je kod slabovidog, gotovo slijepog, i najmanji napredak vrijedan i za njega veoma značajan. U ovom duhu sam vaspitavao i generacije mladih ljekara sa kojima sam radio u Nikšiču,Sarajevu i Podgorici.”

Dr Jovovic, pored velikog angažovanog i uspješnog ljekarskog rada, bio je dugotrajno društveno aktivan. Bio je u upravnom odboru Društva ljekara Crne Gore, kao i Predsjednik suda časti DLJ CG. Desetak godina aktivan sportista,oko 27 puta reprezentativac u odbojci Crne Gore i BiH,oko 15 godina predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore i BiH i član predsjedništva Odbojkaškog saveza Jugoslavije.

Bio je oženjen i otac četvoro djece.