jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Astigmatizam

Astigmatizam

Jedna od najčešćih mana oka je astigmatizam,tj. nejasnost slike uzrokovane nepravilnim oblikom rožnjače.

Za razliku od kratkovidosti i dalekovidosti, kod kojih se lik posmatranog predmeta stvara u jednoj tački ispred ili iza žute mrlje, kod astigmatizma postoje složeni optički odnosi: Nema jedne žiže(tačke) već dvije žižne linije koje odgovaraju glavnim prelomnim meridijanima. Lik predmeta se ni na jednom mjestu ne stvara u cjelini jasno, već je bolje vidjljiv u horizontalnom ili vertikalnom meridijanu. Astigmatizam je skoro isključivo vezan za promjenu zakrivljenosti rožnjače. ( Rožnjača ima izgled presjeka lopte kod većine ljudi, dok kod ljudi sa astigmatizmom izgleda kao presjek cilindra) Tj. umjesto da prelama podjednako u svim meridijanima, kod astigmatizma rožnjača prelama u jednom meridijanu najjače, a u drugom koji je prema njemu pod pravim uglom najslabije.

Vrste Astigmatizma

Zavisno od toga da li jače prelama vertikalni ili horizontalni meridijan, astigmatizmi se dijele na:

  • Direktni, koji jače prelama vertikalni meridijan.
  • Inverzni, koji jače prelama horizontalni meridijan.
  • Kosi astigmatizam, ako je pravac glavnih meridijana kos.

Astigmatizmi o kojima smo do sada pisali su posljedica urodjene anomalije zakrivljenosti rožnjače I odlikuju se jednakim prelamanjem duž jednog istog meridijana (astigmatismus regularis). Medjutim, ako kao posljedica povrede ili nekog oboljenja rožnjače, dodje do ožiljnih promjena njene površine, jedan isti meridijan ne prelama u svim svojim dijelovima podjednako (astigmatismus irregularis).

Kako vide osobe sa astigmatizmom?

Osobe koje imaju astigmatizam ne vide jasno ni na blizinu,ni na daljinu. Sem toga, razlikovanje detalja je različito u horizontalnom I vertikalnom meridijanu.

 

Nejasni svijet zbog astigmatizma

Prva fotografija prikazuje neastigmatičnu sliku šarene lopte na simetričnoj mreži. Na druge dvije slike, lopta je fotografisana pomoću astigmatičnog sočiva brušenog tako da oponaša deformisanu rožnjaču, slika lopte iskrivljena je vertikalno, odnosno ukoso.

Liječenje

Dijagnoza se postavlja pregledom zakrivljenosti rožnjače (keratometrija) I ukupnim odredjivanjem refrakcije (skiaskopia) odnosno refraktometrija.

Terapija ove refrakcione mane je korigovanje astigmatizma cilindričnim sočivima, odnosno, sferocilindričnim sočivima kod složenijih oblika astigmatizma. Mali broj može se riješiti metodama refrakcione hirurgije u slučajevima sa teškim promjenama na rožnjači. Metoda izbora je zamjena rožnjače (keratoplastika).